Generalforsamling torsdag d. 9. juli 2020

Dagsorden til Generalforsamlingen torsdag d. 9. juli 2020 KL. 19.00 i Næstved Billard Klubs lokaler på: Helgesvej 36, 4160 Herlufmagle. 1. VALG AF DIRIGENT. 1.a VALG AF REFERENT 2. FORMANDENS BERETNING. 3. FORLÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB (KASSERERENS BERETNING). 4. TURNERINGSLEDERENS BERETNING. 5. INDKOMNE FORSLAG. 5a. Antal af bestyrelsesmedlemmer vurderes hvert år. Da man i 2019 … Læs mere