Dagsorden til Generalforsamlingen torsdag d. 9. juli 2020 KL. 19.00 i Næstved Billard Klubs lokaler på:

Helgesvej 36, 4160 Herlufmagle.

1. VALG AF DIRIGENT.
1.a VALG AF REFERENT
2. FORMANDENS BERETNING.
3. FORLÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB (KASSERERENS BERETNING).
4. TURNERINGSLEDERENS BERETNING.
5. INDKOMNE FORSLAG.
5a. Antal af bestyrelsesmedlemmer vurderes hvert år. Da man i 2019 gik fra 5 til 3 medlemmer.
6. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENTSTØRRELSE. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
7. VALG AF FORMAND (LIGE ÅR).
8. VALG AF KASSERER (ULIGE ÅR).
9. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER (1 STK. VÆLGES HVERT ÅR).
10. VALG AF BESTYRELSESSUPPLEANTER (2 STK. VÆLGES HVERT ÅR)
11. VALG AF 1 REVISORER OG 1 REVISORSUPPLEANT (VÆLGES HVERT ÅR).
12. EVENTUELT.
Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår: Erik Moren
Valg af formand: Mick Jørgensen er villig til genvalg.
Valg af bestyrelsesmedlemmer 1 stk.: Michael Sølberg er villig til genvalg
Valg af bestyrelsessuppleanter 2 stk.:
Torben Tandrup Jensen ønsker ikke genvalg.
Jeppe Kjølby er villig til genvalg.
Valg af revisorer: Bestyrelsen foreslår: Erik Moren.
Indkomne forslag: Forslag skal sendes til klubbens formand Mick Jørgensen på mail Mickj79@gmail.com eller via post senest d. 1. juli 2020

På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Mick Jørgensen, Formand Næstved billard klub.

Facebookmail

Del dette: