Ordensreglementet

ORDENSREGLEMENT I NÆSTVED BILLARD KLUB.

 •  
 •  
 • Behandle klubbens materiel og inventar med omhu, og reguler aldrig på bordvarmen. Hvis man vil ændre på bordvarmen, skal der tages kontakt til bestyrelsen, som vil stå for en evt. regulering.
 • Garderoben skal benyttes, der må ikke hænge tøj m.v. ved bordene.
 • Køetui m.v. lægges ind under bordet, som du spiller på.
 • Rygning er forbudt overalt indendørs.
 • Der må ikke kridtes kø ind over billardbordene. Tag dit kridt med væk fra bordet.
 • Billard klæderne skal skånes mest mulig. Dvs. at man ikke spiller med armbånds ur, indtager føde eller drikkevarer over billardbordet. Man må heller ikke benytte håndcreme, når der spilles billard.
 • SPILLETID: Såfremt andre medlemmer venter, spilles kampen færdig til klassedistance. Interne og eksterne turneringer har 1. prioritet, hvis der er mangel på borde.
 • Udvis altid korrekt sportslig opførsel overfor din modstander, og vis hensyn til andre i lokalet.
 • Det er ikke tilladt at medtage drikkevarer udefra. Flasker m.m. fjernes efter hver kamp.
 • Støjende adfærd er ikke tilladt.
 • Hvis der ikke er andre spillere i lokalet, når du forlader det, er det din pligt at slukke lyset og slå alarmen til samt låse døren.
 • Ved overtrædelse af dette ordensreglement kan man bortvises af bestyrelsen. Ved gentagelse kan der idømmes karantæne.
 •  
 • Du bør som medlem overholde disse regler.
 •  
 • Med sportslig hilsen
 •  
 • Bestyrelsen i Næstved Billard Klub
 •  
 •  Ordensreglementet i PDF – format
 •